• Thu. Apr 25th, 2024

UT PRAWIRA

Making Higher Education Open to All

Peserta Lomba Yudika Syukurniati Zega – Tano Niha Omasi’o, Cipt : N. Daeli

Aug 14, 2022

Peserta Lomba Yudika Syukurniati Zega dengan judul lagu Tano Niha Omasi’o.
Berikan dukungan kepada niati Zega untuk meraih juara dengan cara
Subcribe, Like dan Comen Videonya di Channel Youtube Yayasan Prawira

Yudika Syukurniati Zega

Judul : Tano Niha Omasi’o

Cipt : N. Daeli

 

Tano niha hulo ni omas’o

Oya zisokhi fondroni dodo
No teturia bano tehengo
Bazisagoro ulidano

Ato zo gamo ato zondrugi tano

Wamaigi naha saholi dodo
Ondroita zatua sisiwa goto
Aya-aya si ogotodo

Tano niha sambua hulo
Bagaekhula sinowua banasi sebolo
No mufaeri bamohaogo wend0ro
Ondroita zatua si no teolo
Oya nahia si sokhi fetaro
Adoni dodo zamondrongo

Ato zo gamo ato zondrugi tano
Wamaigi naha sa holi dodo
Ondroita zatua sisiwa goto
Aya-aya si ogotodo

Tano niha sambua hulo

Bagaekhula sinowua banasi sebolo
No mufaeri bamuhaogo wendoro
Ondroita zatua si no teolo
Oya nahia si sokhi fetaro
Adoni dodo zamondrongo

Tano niha sambua hulo

Bagaekhula sinowua banasi sebolo
No mufaeri bamuhaogo wendoro
Ondroita zatua si no teolo
Oya nahia si sokhi fetaro
Adoni dodo zamondrongo
Oya nahia si sokhi fetaro
Adoni dodo zamondrongo

Kirim Pesan
Admin UT Prawira